Doradztwo

Prowadzenie własnej firmy wymaga posiadania wysokich kompetencji w wielu dziedzinach: prawo, finanse, księgowość, zarządzanie, logistyka, marketing i wiele innych. Wymaga też ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Niestety bieżąca operacyjna działalność pochłania większość czasu, uwagi i sił. Stąd skutecznym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy fachowców w tych dziedzinach, na które nie starcza czasu, które wymagają bardziej dogłębnej i ciągle aktualizowanej wiedzy.

Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Żeby firma się rozwijała trzeba podejmować trudne decyzje, formułować strategie, pozyskiwać kapitał, do czego również niezbędna jest jak najpełniejsza i jak najaktualniejsza informacja .

ECD Consilis to zespół fachowców, którzy doradzą i pomogą zarówno w codziennym funkcjonowaniu firmy, jak i w przygotowaniu się do nowych przedsięwzięć.