Wiedza jest podstawą sukcesu każdego projektu i to właściwie postawione pytania gwarantują sukces, dostarczając niezbędnych informacji. Zaś indywidualne podejście do projektowania, prowadzenia i raportowania badań oraz poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla postawionych problemów, jest konieczne, aby wypływające z nich wnioski przynosiły wymierne korzyści.

Wyniki badań muszą być przedstawione w jasny i zrozumiały sposób w raportach zawierających zebrane informacje         i rekomendujących najskuteczniejsze działania. Sukces zapewniają jedynie interesujące i nowatorskie wykorzystania uzyskanych wyników.

ECD Consilis zaprasza do wspólnego odkrywania kwestii istotnych dla firmy - możemy razem się dotrzeć do nowych obszarów i możliwości. Pasję działania łączymy z rzetelną wiedzą, dzięki czemu wyniki naszych badań umożliwiają naszym Klientom podejmować odpowiednie decyzje. Każdy projekt powierzany jest osobom z wieloletnim doświadczeniem w badaniach rynku, specjalistom w zakresie marketingu, socjologii, psychologii i metodologii badań. Zapewniamy wysoką jakość realizacji badań i rzetelną pracę ankieterów.

Realizujemy badania rynkowe B2C i B2B oraz w obrębie organizacji. Dzięki nam można dowiedzieć się o czym myślą klienci, czego oczekują, co kupują i dlaczego. Zajmujemy się realizacją badań wspierających zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach.